Transparentné overovanie cez F5 a kontrola prístupov v Microsoft Azure cloude

Transparentné overovanie cez F5 a kontrola prístupov v Microsoft Azure cloude

Vďaka kombinácii technológií firiem F5 a Microsoft môžete dosiahnuť vysoko kvalitné a zároveň technologicky aj cenovo flexibilné riešenie na overovanie a kontrolu prístupov používateľov k vašim službám.

Kontrolu prístupov zabezpečí Access Policy Manager (APM) od firmy F5. APM je dlhodobo známy ako súčasť hardvérovej platformy BIG-IP, kde poskytuje kompletnú správu prístupov. Rovnakú funkcionalitu ponúka aj jeho virtuálna edícia, ktorú je možné spustiť aj na virtuálnom hardvéri v cloude Microsoft Azure.

APM je v popísanom riešení prvým kontaktom pre používateľa žiadajúceho prístup k chránenej službe. Po nadviazaní komunikácie APM zabezpečí transparentné overenie používateľa pomocou Azure Active Directory. Azure AD je cloudovou obdobou rovnomenného populárneho on-premise riešenia na správu a overovanie používateľov od firmy Microsoft. Azure AD môže obsahovať vlastnú databázu používateľov alebo môže byť previazané s vašou lokálnou inštanciou AD.

Na dôkladnejšie zabezpečenie citlivých služieb je možné do overovacieho procesu APM pridať ďalšie formy overovania, ako sú Google Authenticator, LDAM, Radius a iné, a dosiahnuť tak viacfaktorové overovanie.

Flexibilita popísaného riešenia spočíva v možnosti ľubovoľne a okamžite prispôsobiť systémové prostriedky v cloude potrebám chránenej služby. APM spravujúci prístup k službe, ktorá býva vyťažená najmä počas pracovných hodín, môže mať mimo týchto hodín automaticky pridelené oveľa nižšie a tým pádom menej nákladné systémové prostriedky. Prípadne môže byť úplne vypnutý a automaticky sa znova zapnúť v určenom čase spolu s chránenou službou, alebo naopak, môžu mu byť podľa potreby pridelené vyššie systémové prostriedky v prípade nečakaného vyťaženia chránenej služby.

V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte našich obchodníkov a oni s vami radi prekonzultujú možné použitie popísaných technológií vo vašich projektoch a pomôžu s optimálnym nastavením ich financovania.

 KONTAKTUJTE NÁS NA   SK-SALES@ALEF.COM

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *