NetApp – ONTAP Cloud Volumes pre Azure

NetApp – ONTAP Cloud Volumes pre Azure

NetApp® ONTAP® je výkonný dáta management software s natívnymi vlastnosťami vrátane integrovanej ochrany dát a ich obnovy, efektívnych spôsobov klonovania a zrkadlenia. ONTAP Cloud Volumes a ONTAP Select sú softwarovo definované alternatívy, ktoré posúvajú funkcionalitu operačného systému ONTAP mimo fyzické zariadenia NetApp FAS a AFF (All Flash FAS). Konkrétne ONTAP Cloud Volumes pracuje s volumami v cloud prostredí, zatiaľ čo ONTAP Select poskytuje ONTAP funkcionalitu naprieč viacerými tradičnými virtualizačnými infraštruktúrami (VMware, KVM, Hyper-V). ONTAP Cloud Volumes a ONTAP Select posúvajú vlastnosti operačného systému ONTAP na ďalšie platformy s cieľom adresovať požiadavky používateľov public a private cloudu.

Data Fabric

ONTAP Cloud Volumes ako aj ONTAP Select sú produkty pre napĺňanie vízie NetApp Data Fabric. Data Fabric je NetApp vízia pre budúcnosť dáta managementu. Data Fabric je tiež NetApp technologická architektúra pre hybridný cloud. Data Fabric bezproblémovo spája rôzne dáta management prostredia naprieč rôznorodými cloud prostrediami do kohézneho, integrovaného celku. Organizácie si udržiavajú kontrolu a možnosť manažovania, zabezpečenia, ochrany  a riadenia prístupu k svojim dátam v hybridnom cloude, bez ohľadu, kde sa nachádzajú. IT má flexibilitu vybrať si správny set zdrojov a slobodu zmeniť ich, kedykoľvek je to potrebné.

Súčasná úroveň cloud storage služieb

Prevádzkovatelia verejných cloud služieb ako napríklad Microsoft Azure ponúkajú veľa funkcionality, vrátane IaaS (Infrastructure as a Service – Infraštruktúra ako služba), pre zákazníkov, ktorí kupujú hrubý výpočtový výkon a storage kapacitu pre použitie podľa potreby. Zákazníci môžu použiť serverové vybavenie v cloude pre beh ich aplikácií a hrubú kapacitu pre dáta. Každý poskytovateľ cloud storage služieb poskytuje základú hrubú kapacitu a spôsob prístupu k nej. Poskytované služby najväčších poskytovateľov cloud storage sú na nasledujúcom obrázku.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *