Tag - Slovak

Microsoft mení spôsob virtuálnej spolupráce aký sme doteraz poznali

Dosiahli sme inflexný bod. Ako odpoveď na aktuálnu situáciu ohľadom COVID-19 spoločenstvá po celom svete prešli z éry „vzdialeného všetkého“ na viac hybridný model práce, vzdelávania a života. A ako sa všetci snažíme držať krok, budúcnosť práce a vzdelávania je vytváraná priamo pred našimi očami. Microsoft zopár posledných mesiacov vynaložil úsilie na štúdium toho ako zákazníci používajú Microsoft nástroje. A vďaka...

Transparentné overovanie cez F5 a kontrola prístupov v Microsoft Azure cloude

Vďaka kombinácii technológií firiem F5 a Microsoft môžete dosiahnuť vysoko kvalitné a zároveň technologicky aj cenovo flexibilné riešenie na overovanie a kontrolu prístupov používateľov k vašim službám. Kontrolu prístupov zabezpečí Access Policy Manager (APM) od firmy F5. APM je dlhodobo známy ako súčasť hardvérovej platformy BIG-IP, kde poskytuje kompletnú správu prístupov. Rovnakú funkcionalitu ponúka aj jeho...

NetApp – ONTAP Cloud Volumes pre Azure

NetApp® ONTAP® je výkonný dáta management software s natívnymi vlastnosťami vrátane integrovanej ochrany dát a ich obnovy, efektívnych spôsobov klonovania a zrkadlenia. ONTAP Cloud Volumes a ONTAP Select sú softwarovo definované alternatívy, ktoré posúvajú funkcionalitu operačného systému ONTAP mimo fyzické zariadenia NetApp FAS a AFF (All Flash FAS). Konkrétne ONTAP Cloud Volumes pracuje s volumami v cloud prostredí, zatiaľ čo ONTAP...