NetApp

Setting up CVO in Azure as DR site for on premises ONTAP based storage – Proof of concept.

First Part is to get some basic understanding of the moving pieces. What is CVO ? NetApp Cloud Volumes ONTAP is a software-only storage subscription running the NetApp ONTAP storage software offering you control of your data with the power of an enterprise storage software solution. Building your cloud storage environment on Cloud Volumes ONTAP provides enterprise-class features for...

NetApp – ONTAP Cloud Volumes pre Azure

NetApp® ONTAP® je výkonný dáta management software s natívnymi vlastnosťami vrátane integrovanej ochrany dát a ich obnovy, efektívnych spôsobov klonovania a zrkadlenia. ONTAP Cloud Volumes a ONTAP Select sú softwarovo definované alternatívy, ktoré posúvajú funkcionalitu operačného systému ONTAP mimo fyzické zariadenia NetApp FAS a AFF (All Flash FAS). Konkrétne ONTAP Cloud Volumes pracuje s volumami v cloud prostredí, zatiaľ čo ONTAP...