Optimizați resursele cloud prin Azure Advisor

Optimizați resursele cloud prin Azure Advisor

Descoperă și tu cum poți reduce costurile, și maximiza securitatea, durabilitatea, performanța și excelența operațională cu ajutorul consultantului cloud “Azure Advisor”.

A trecut mai bine de un deceniu de când primele companii au început să adopte tehnologiile cloud computing. În tot acest timp, se conturează ideea că acele organizații care aleg să adopte cloud-ul, reușesc să-și îmbunătățească mai rapid produsele, aducând mai repede noi funcționalități, inovează mai ușor și scalează mult mai eficient, în același timp reducându-și costurile de capital și riscurile legate de securitatea cibernetică.

În acest proces de migrare în cloud, de modernizarea a aplicațiilor astfel încât acestea să fie cloud-ready, de îmbunătățire a securității IT, un rol important revine partenerilor de tip MSP – Managed Service Provider.

Un partener MSP crează valoare adăugată prin sfaturile aduse clientului pentru optimizarea resurselor utilizate de acesta în cloud. În cazul clienților care aleg să-și înceapă călătoria în cloud computing în Azure, există un instrument foarte interesant de care partenerii MSP se pot folosi.

Acesta se numește Azure Advisor și funcționează ca un ”consultant cloud” care te ajută cu recomandări de tip „cele mai bune practici” pentru a-ți optimiza resursele deployate in Azure.

Cum functionează Azure Advisor? Acesta analizează modul în care sunt configurate resursele Azure și telemetria de utilizare a acestora, pentru ca apoi să-ti dea o serie de sfaturi care să te ajute pe următoarele planuri:

  • Costuri: pentru a optimza costurile cu resursele Azure. De ex. pe baza consumului de compute pentru mașinile virtuale, bazele de date SQL/MySQL, poate recomanda achiziționarea unor instanțe rezervate care să ofere un discount la prețul de PAYG al acestor resurse. Mai multe informații despre cum funcționează recomandările de optimizare costuri din Azure Advisor găsiți la acest link.
  • Securitate: pentru a detecta amenințări și vulnerabilități ce pot duce la pierderi de date. Mai multe informații despre cum funcționează recomandările de optimizare a securității din Azure Advisor găsiți la acest link.
  • Durabilitate: pentru a asigura disponibilitatea aplicațiilor/workload-urilor critice prin recomandări legate de backup, disaster recovery, traffic manger, VPN etc. Mai multe informații despre cum funcționează recomandările de optimizare a durabilitații din Azure Advisor găsiți la acest link.
  • Excelență operațională: pentru a atinge un standard cât mai ridicat din punct de vedere al eficienței workflow-urilor și al proceselor precum alerte sau Azure policies. Mai multe informații despre cum fucționează  recomandările de optimzare pentru excelența operațională din Azure Advisor găsiți la acest link.
  • Performanță: pentru a atinge un nivel crescut din punct de vedere perfomanță pentru workload-urile din Azure. Mai multe informatii despre cum funcționează recomandările de optimzare performanță din Azure Advisor găsiți la acest link.

Puteți încerca Azure Advisor pentru clienții dvs. intrând în portalul Azure la adresa https://portal.azure.com și să căutați “Advisor” în bara de navigare.

Puteți intra apoi pe fiecare ”meniu” și să analizați recomandările.

Exemplu de sugestii de optimizare a securității:

Exemplu de sugestii de optimizare a durabilitații:

Puteți accesa recomandările Azure, specifice unei anumite resurse deployate, accesând-o și selectând din bara de meniuri opțiunea „Advisor recommendations”. În acel moment, vor fi afișate recomandări de optimizare specifice resursei selectate.

Pentru mai multe detalii despre Azure Advisor, sau în general despre Microsoft Azure, îmi puteți scrie la adresa eduard.plesu@alef.com și voi răspunde cu plăcere.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *