Azure Plan – Microsoft New Commerce Experience

Azure Plan – Microsoft New Commerce Experience

Azure Plan – Microsoft New Commerce Experience

Începând cu noiembrie 2019, Microsoft a introdus o nouă experiență de achiziție (Azure Plan) pentru partenerii care vând Azure prin programul CSP (Cloud Solution Provider). Încă de la lansare, Microsoft a anunțat că cele două programe (Azure Plan și Azure Global) vor co-exista o perioadă, tocmai pentru a da șansa partenerilor să se obișnuiască cu funcționalitățile acestei noi experiențe de achiziție. Ne apropiem însă de 21 iulie 2021, ziua în care Azure Plan va deveni singura formă de a deschide subscripții noi pentru clienți, de aceea, voi aborda în continuare diferențele dintre cele două programe, pentru a înțelege implicațiile operaționale și beneficiile aduse de Azure Plan.

Discounturile CSP pentru Parteneri

Prin Azure Plan, Microsoft urmărește să recompenseze partenerii care aduc valoare adăugată clienților Azure prin serviciile pe care le oferă în plus (suport/mentenanță, servicii de migrare, dezvoltare, IP, etc) pe lângă simpla tranzacționare. Astfel, dacă până acum, partenerii care vindeau Azure prin programul CSP în baza unei subscripții Azure Global primeau un discount față de prețurile de ERP indiferent de rolul pe care îl aveau în procesul de adoptare și utilizare Azure, în cadrul noii experiențe de achiziție Azure Plan, partenerii (CSP Direct și CSP Indirect Providerii) vor primi PEC (Partner Earned Credit) pentru vânzarea Azure.

Ce înseamnă PEC și cum afectează Resellerii CSP?

Lista de prețuri pentru serviciile Azure achiziționate printr-o subscripție Azure Global este complexă și include prețuri diferite în funcție de țară și monedă (un astfel de exemplu găsiți în tabelul de mai jos).

Meter Category Meter Subcategory Region Name Units Tags Included Quantitiy Minimum Value
Virtual Machines Ev4 Series AP Southeast E20 v4 1 Hour 0 0

Noua experiență de achiziție, Azure Plan include o singură listă de preț globală, exprimată într-o singură monedă (USD), prețurile sunt cele de ERP (Microsoft Direct), iar facturarea se face în funcție de țara clientului (pentru România este EUR).

PEC (Partner Earned Credit) funcționează ca un discount la prețurile de ERP. Acesta este acordat partenerului CSP facturat direct de Microsoft în următoarele condiții:

  • În ceea ce privește CSP Indirect Providerul și CSP Indirect Resellerii cu care acesta colaborează, PEC-ul se acordă CSP Indirect Providerului doar dacă, fie acesta sau CSP Indirect Resellerul, fie amandoi au rol operațional sau de management asupra subscripției sau resurselor de pe o subscripție 24/7. Rolurile eligibile pentru acordare PEC sunt detaliate la această adresă.

PEC-ul este calculat zilnic. Pentru perioada în care nu există rolul operațional sau de management (Owner/Contributor) asupra subscripției sau resurselor pentru CSP Indirect Provier/CSP indirect Reseller sau amandoi, CSP Indirect Provider-ul va fi facturat la preț de ERP (fără discount).

Cum se înregistrează perioada de consum?

Dacă pentru Azure Global, perioada de consum luată în calcul la facturare este în strânsă legătură cu perioada de facturare a CSP Indirect Provider-ului (în cazul ALEF factura de iunie include consumul înregistrat între 5 mai – 4 iunie), pentru Azure Plan perioada de consum facturată este de la prima la ultima zi a lunii (1 mai – 31 mai). Mai multe detalii găsiți la această adresă.

Cum pot vizualiza clienții costurile cu resursele Azure utilizate?

Spre deosebire de Azure Global, unde pentru a urmări costurile cu resursele Azure utilizate, clientul trebuia să folosească aplicații 3rd party precum Cloudyn, CloudHealth sau CloudChkr, în Azure Plan, partenerii pot oferi clienților acces la Azure Cost Management unde aceștia își pot vedea costurile cu resursele utilizate, iar prețurile afișate sunt cele de ERP (Microsoft Direct). Asta reprezinta un potențial ajutor pentru partener deoarce va exista transparență în facturare și clientul va vedea costurile cu fiecare serviciu Azure facturat.

Cum acordă Microsoft incentive-uri pentru subscripțiile de Azure Plan?

Partenerii care încă vând Azure Global pot primi incentive-uri inclusiv în anul 2021. Incentive-urile acordate pentru consumul Azure Global intra sub Programul CSP (Cloud Solution Provider). Ghidul aferent programului CSP îl puteți descărca de la această adresă. Pe scurt, partenerii trebuie să aibă una din următoarele competențe Silver sau Gold: Cloud Business Applications, Cloud Platform, Cloud Productivity, Data Analytics, Data Platform, Enterprise Mobility Management, Enterprise Resource Planning, Small and Midmarket Cloud Solutions, Windows and Devices. Pentru Azure billed revenue incentive-ul este de 4%. Acest procent este împărțit în 60% revenue și 40% fonduri marketing co-op.

De cealaltă parte, Microsoft incentivează consumul de Azure Plan doar pentru partenerii care au activă o competență Gold Cloud Platform. Partenerii ce doresc să obțină această competență trebuie să demonstreze consum la clienți în ultimele 12 luni în valoare de 100.000 USD (detalii aici). Incentive-ul pentru Azure billed revenue din Azure Plan este de 4% și se acordă 100% rebate. Ghidul de incentivare îl puteți descărca de la această adresă.

Important de menționat, partenerii care vând Azure Global și îndeplinesc condițiile de eligibilitate pentru a primi incentive, îl vor primi doar pe parcursul anului 2021 și începând cu anul 2022 doar Azure Plan va fi incentivat.

Cum se face transferul din Azure Global în Azure Plan?

Procedura de transfer este simplă și nu implică downtime pentru resursele Azure utilizate de client. În cazul clienților existenți, puteți face trecerea către Azure Plan trimițând o solicitare către adresa ro-microsoft@alef.com.

Pentru partenerii cu access în platforma CSP ALEF, puteți achiziționa Azure Plan direct pentru clienții vostri adăugând următorul serviciu din platformă:

Dacă doriți asistență în migrarea către Azure Plan sau în general, dacă doriți să abordăm împreună proiecte Azure, îmi puteți scrie la adresa eduard.plesu@alef.com.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *